top of page
Zoeken

Triomf voor natuurbehoud: 120 Zuidelijke Witte Neushoorns herplaatst in Groot Krugergebied

Hallo, mede-liefhebbers van wilde dieren!


Ik heb opwindend nieuws uit de wereld van de natuurbescherming dat ik gewoon moet delen. Stel je voor: 120 zuidelijke witte neushoorns worden verplaatst naar een nieuw thuis langs de westelijke grens van het Kruger National Park. Deze enorme verhuizing maakt deel uit van een baanbrekend rewildinginitiatief, een van de grootste ooit op het continent. Laten we eens in de details duiken van dit ongelofelijke project.


Allereerst zijn deze neushoorns verplaatst naar privéreservaten in het Greater Kruger open systeem, dat delen van Mpumalanga en Limpopo omvat. Dit is de tweede fase van een groot herbebossingsplan dat ervoor moet zorgen dat deze prachtige dieren in hun natuurlijke omgeving kunnen gedijen. De neushoorns zitten nu in reservaten die worden vertegenwoordigd door de GKEPF (Greater Kruger Environmental Protection Foundation), een organisatie die zich inzet voor het verenigen en versterken van de natuurbeschermingsinspanningen in verschillende particuliere en openbare reservaten.


Neushoorn stropen
GKEPF-dierenarts Gunter Nowak en CEO Sharon Haussmann inspecteren het oor van een verdoofde neushoorn voordat een volgapparaat wordt bevestigd @Cathan Moore

Afname van stroperij: een baken van hoop

Een van de meest bemoedigende aspecten van deze translocatie is de aanzienlijke afname van stroperij binnen de GKEPF-reservaten. Dankzij de niet aflatende maatregelen tegen stroperij zijn deze gebieden veel veiliger geworden voor de neushoorns. Deze positieve trend is niet alleen lokaal, maar wordt wereldwijd weerspiegeld. De International Union for Conservation of Nature (IUCN) rapporteert een wereldwijde toename van de populatie van de zuidelijke witte neushoorn na een zorgwekkende daling tussen 2012 en 2017 als gevolg van intense stroperij. Dit herstel is een bewijs van de kracht van aanhoudende inspanningen voor natuurbehoud.


Op dit moment is de zuidelijke witte neushoorn geclassificeerd als bijna bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN. Zonder voortdurende bescherming bestaat echter het risico dat ze binnen vijf jaar kwetsbaar worden als de stroperij weer toeneemt. Daarom zijn projecten als dit herbebossingsinitiatief zo cruciaal. Het is een delicaat evenwicht - een evenwicht dat voortdurende waakzaamheid en proactieve maatregelen vereist.


De grote visie van Rewilding

De neushoorns die in deze fase werden herplaatst maakten deel uit van 's werelds grootste populatie neushoorns in particulier bezit, ongeveer 2000 dieren sterk. De African Parks groep nam deze populatie over als onderdeel van hun ambitieuze Rhino Rewild initiatief. Hun doel? In de komende tien jaar 2.000 zuidelijke witte neushoorns terugbrengen naar beschermde gebieden in heel Afrika. Over een grote missie gesproken!


Vorig jaar stapte African Parks in om 's werelds grootste neushoornfokkerij in gevangenschap over te nemen van ondernemer John Hume. Hume was van plan om legaal neushoornhoorns te oogsten en te verkopen, maar dat is nooit gelukt. In plaats daarvan greep African Parks in, kocht de neushoorns en zette ze op het pad naar een wilde toekomst. Het idee om een commerciële onderneming om te zetten in een monumentale inspanning voor natuurbehoud is niets minder dan inspirerend.


Behoud
Neushoorn met verdovingsmiddel uit helikopter 2024 GKEPF Translocatie ©Michael Dexter

Strategische verplaatsing: Fase voor fase

In de eerste fase van het rewildingproject zijn 40 neushoorns verplaatst naar het Munywana Conservancy in het noorden van KwaZulu-Natal. Nu hebben nog eens 120 neushoorns een nieuw thuis gevonden binnen het GKEPF-netwerk. Peter Fearnhead, CEO van African Parks, benadrukte dat deze verhuizing essentieel is voor het versterken van de neushoornpopulatie in het Greater Kruger gebied, zodat deze neushoorns kunnen gedijen en bijdragen aan hun ecosysteem.


Het verplaatsen van zo'n groot aantal neushoorns is geen kleinigheid - het vergt nauwgezette planning en veel geld. African Parks doneerde de dieren, terwijl GKEPF donateurs de kosten van de translocatie en de voortdurende monitoring, die de sleutel is tot het succes van het project, voor hun rekening namen. Stel je de logistiek eens voor - het veilig transporteren van deze enorme dieren over lange afstanden is een herculische taak.


Ideale habitat voor bloeiende neushoorns

De nieuwe leefgebieden voor deze neushoorns bieden een ideale habitat - weelderige, waterrijke graslanden die perfect zijn voor hun gezondheid en groei. Deze regio's bieden alles wat een zuidelijke witte neushoorn nodig heeft om te floreren, van overvloedig grasland tot ruime waterbronnen. En dankzij de versterkte inspanningen om stroperij tegen te gaan, zijn deze gebieden veiliger dan ooit. Het is ongeveer 50 jaar geleden sinds neushoorns voor het laatst werden geherintroduceerd in dit landschap, waardoor dit een historische gebeurtenis is.


Rhino verhuizing
Verdoofde neushoorn wordt voorzichtig naar transportkist geleid 2024 GKEPF Translocatie ©Michael Dexter

Zorgen voor de veiligheid van neushoorns: Een gezamenlijke inspanning

In de afgelopen tien jaar hebben gezamenlijke inspanningen tegen stroperij geleid tot een schat aan gedeelde expertise onder reservaten en belanghebbenden. Deze verzamelde kennis heeft hun vermogen om stroperijbedreigingen proactief en effectief aan te pakken aanzienlijk vergroot, waardoor de soort wordt beschermd. Deze translocatie is de eerste herintroductie van neushoorns in dit landschap in ongeveer 50 jaar. De kennis en technieken die door deze inspanningen zijn ontwikkeld, zijn van cruciaal belang geweest om deze grootschalige translocatie tot een succes te maken.


Wetenschappelijke basis voor herbebossing: Ecologisch evenwicht

Rewilding is meer dan het verplaatsen van dieren, het gaat om het herstellen van ecosystemen naar hun natuurlijke staat. Deze natuurbeschermingsbenadering is gebaseerd op het inzicht dat bepaalde soorten een cruciale rol spelen bij het handhaven van het ecologisch evenwicht. Voor zuidelijke witte neushoorns houdt rewilding in dat ze worden verplaatst van omstandigheden in gevangenschap of semi-gevangenschap naar hun natuurlijke habitat.


Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat rewilding grote ecologische voordelen kan hebben. Als megaherbivoren helpen neushoorns het landschap vorm te geven door te grazen op vegetatie, wat op zijn beurt de verspreiding en overvloed van andere soorten beïnvloedt. Door neushoorns opnieuw in het wild uit te zetten, proberen natuurbeschermers deze ecologische processen te herstellen en de biodiversiteit te vergroten. Het gaat erom de natuur te laten doen waar ze het beste in is - het creëren van een evenwichtig en bloeiend ecosysteem.


Rhino Vervoer
GKEPF-dierenarts Gunter Nowak leidt een verdoofde neushoorn voorzichtig naar een translocatiekrat @Cathan Moore

Bredere implicaties voor wereldwijde bescherming

Het succes van het neushoorn translocatieproject heeft bredere implicaties voor natuurbehoud wereldwijd. Het laat het potentieel zien van een gezamenlijke, op wetenschap gebaseerde aanpak om complexe uitdagingen op het gebied van natuurbehoud aan te pakken. Dit project benadrukt ook het belang van betrokkenheid van de gemeenschap en de behoefte aan duurzame financieringsmodellen.


Bovendien dient het project als model voor andere natuurbeschermingsinitiatieven en laat het de haalbaarheid en voordelen zien van grootschalige herbebossing. Door de geleerde lessen en beste praktijken van dit project te delen, kunnen natuurbeschermers inspiratie opdoen en richting geven aan soortgelijke inspanningen voor andere bedreigde soorten en ecosystemen. Het effect van zo'n monumentale inspanning kan veel verder reiken dan de directe omgeving en invloed hebben op wereldwijde beschermingsstrategieën.


Een hoopvolle toekomst voor neushoorns en daarbuiten

De herhuisvesting van deze 120 zuidelijke witte neushoorns naar het Greater Kruger-systeem is een belangrijke mijlpaal in het behoud van wilde dieren. Deze ambitieuze inspanning onderstreept het belang van samenwerking, wetenschappelijk onderzoek en duurzame financiering bij het bereiken van natuurbeschermingsdoelen. Terwijl deze neushoorns zich in hun nieuwe thuis vestigen, brengen ze hoop voor de toekomst van hun soort en de ecosystemen die ze ondersteunen.


Dit monumentale project versterkt niet alleen de neushoornpopulatie in het Krugergebied, maar schept ook een precedent voor toekomstige beschermingsinspanningen. Door dergelijke initiatieven te blijven steunen en uit te breiden, kunnen we ervoor zorgen dat toekomstige generaties de majestueuze zuidelijke witte neushoorn in het wild zullen zien gedijen en zijn vitale rol in de natuur kunnen vervullen.


Rhino Verhuizing Transport
Lid van translocatieteam leidt neushoorn naar kist 2024 GKEPF Translocatie ©Michael Dexter

Ga op avontuur met Nhongo Safaris

Geïnspireerd? Waarom maak je niet van de gelegenheid gebruik om deze prachtige dieren in hun natuurlijke omgeving te zien? Ga mee met Nhongo Safaris voor een onvergetelijk avontuur naar het Kruger National Park. Ervaar de sensatie van het zien van zuidelijke witte neushoorns van dichtbij en leer meer over de ongelooflijke inspanningen om wilde dieren te beschermen en te behouden. Door je bezoek krijg je niet alleen een geweldige ervaring, maar steun je ook de voortdurende inspanningen voor natuurbehoud en draag je bij aan een betere toekomst voor deze ongelooflijke dieren.


Dus, pak je koffers en maak je klaar voor een avontuur dat de spanning van een safari combineert met de voldoening van het bijdragen aan een cruciaal doel. Laten we de natuurbeschermingsgeest levendig en bloeiend houden!


Veilige reis en veel avontuur!

1 weergave0 opmerkingen

Comments


bottom of page